Volg ons

Wondzorg, huidletsel, compressietherapie

Bekijk data en boek

Studie uren

3

Accreditatie punten

3

Prijs

€49,-

Wondzorg - Algemene scholing

VerzorgendenIG, MBO- en HBO verpleegkundigen komen in hun dagelijkse praktijk met regelmaatwonden tegen, van acute skintears tot chronische en complexe ulcus cruris.

Na het volgen van de workshop is de deelnemer bij op het gebied vanverschillende materialen en welke materialen op welke wonden wordengeïndiceerd, alsook hoe ALTIS en TIME op een wond toe te passen

Leerdoelen van de scholing:

 

·        De deelnemer kan de verschillende soorten wonden benoemen

·        De deelnemer kent de fysiologie van wonden door vaatlijden

·        De deelnemer kent de enkel-arm-index en het belang van de EAI

·        De deelnemer kent de compressie technieken en de contra-indicaties

·        De deelnemer begrijpt hoe diabetische wonden ontstaan

·        De deelnemer kent de soorten en fasen van wondgenezing en factoren die ditbeïnvloeden

·        De deelnemer kent ALTIS en TIME en kan deze inzetten bij een wond

·        De deelnemer kent het WCS classificatiemodel en welke materialen op welke wondenworden gebruikt

·        De deelnemer kan de te nemen hygiënische maatregelen voor optimale wondzorgbenoemen

·        De deelnemer is in staat de opgedane / opgefriste kennis toe te passen op eenaantal door de trainer ingebrachte cases

Boek je datum

Opleiding

Wondzorg, huidletsel, compressietherapie

Locatie

Zoetermeer

Accreditatiepunten

3

Geldigheid

Onbeperkt

Prijs

€49,-
Incl. BTW